Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017

ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΩΝ ΝΕΦΕΛΩΝ «Τό ἄσχετον τῆς σῆς φωτοχυσίας θεασάμενοι τῶν Ἀποστόλων οἱ πρόκριτοι ἐπί τοῦ ὄρους τῆς Μεταμορφώσεώς σου, ἄναρχε Χριστέ, τήν θείαν ἠλλοιώθησαν ἔκστασιν…».


 Ὤ τότε ἐκστατικῶς ἠλλοιώθημεν ὅλοι, ἐπί τῆς ἀπροσίτου ἐκείνης κορυφῆς, καί πρηνεῖς ὅλοι, κατεπέσαμεν ἐπί τοῦ πετρίνου ἐδάφους, ζωντανήν παριστάνοντες τήν εἰκόνα τῆς Μεταμορφώσεως, ἀνελθόντες ἄλλους, καί ἄλλους τόσους ἀκόμη πόδας ὑψηλότερα τοῦ Ἄθωνος διά τῆς ἐπαρθείσης ἡμῶν φαντασίας, καί προσεγγίζοντες ἐκεῖ ὅπου ἡ ἀνεκλάλητος καί ἀνέσπερος φωτοχυσία… Καί παρέστημεν τότε ἐνώπιον ὑπερτάτου θεάματος, τοῦ ὁποίου τό μεγαλεῖον ἀδύνατον να μεταδοθεῖ… Ὅλη ἡ ἀθωνική χερσόνησος ἐκτείνεται ἤδη ὑπό τούς πόδας ἡμῶν μακρά καί στενή. Ἐνώπιόν μας ἔχομεν τάς ἀκτάς καί τούς ὄρμους της, αἱ δέ Μοναί καί αἱ Σκῆται καί αἱ Καλύβαι ὅλαι, ἐν γραφικωτάτῃ εἰκόνι παρίστανται ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν μας.
                                                                       Ἀλεξάνδρου Μωραϊτίδου,
                                  Ἅγιον Ὄρος. Μέ τοῦ Βορηᾶ τά κύματα, Ἀθῆναι 1924


Φωτογραφία: «Κορυφή Ἄθω» 6 Αὐγούστου 2017. Ὑπό τό φῶς τῆς ἀπαστραψούσης πανσελήνου καί τό συγκρατημένο ἰσοκράτημα ἀρχέγονων ἀστερισμῶν μαρμαίρει ὁ σταυρός, ὅν ἐν ἔτει 1897 ὁ πατριάρχης τοῦ Γένους Ἰωακείμ ὁ Γ΄ ἔπηξε εἰς τήν κορυφή τοῦ οὐρανογείτονος Ἄθω.
Προσφορά ἀγάπης τοῦ φωτογράφου Κωνσταντίνου Καραδήμου στήν Καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου

Τρίτη, 15 Αυγούστου 2017

ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


 


ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, κατά τήν ὁποία πανηγυρίζει ἡ Καλύβη τοῦ Ἁγ. Ἀκακίου ἀλλά καί ὁλόκληρο τό Ἅγιον Ὄρος Ἄθως, πού εἶναι ἀφιερωμένο στήν Παναγία, εὔχεται σέ ὅλους τούς ἀναγνῶστες μας, ἀλλά καί τούς προσκυνητές τοῦ Ἁγίου Ὄρους ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ καί πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου καί τῆς ἐν πρεσβείαις ἀκοιμήτου Θεοτόκου.

Απολυτίκιο Κοίμησεως της Θεοτόκου


 Ἦχος α΄

ν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε· μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΚΗΤΗ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ

Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΚΗΤΗ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ

Ἡ μελέτη αὐτή τοῦ π. Παταπίου δημοσιεύθηκε στό ἐπιστημονικό περιοδικό Παρνασσός  τ. Ν΄ (2008) σ. 115-172.


Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός
 Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός. Κληρικός, διδάσκαλος του Γένους. 
Εικόνα του Β. Κοκοράκη (Αθήνα, Συλλογή Π.Κ. Βλάχου).

 

Επιμέλεια  Κ. Τσιώλης


Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΚΑΛΥΒΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ

Tον Ἰούλιο, 2017, ὁμάδα φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Βελιγραδίου Σερβίας, ἔχοντας ἐπικεφαλῆς τόν καθηγητή τῆς Λειτουργικῆς κο Νέναντ Μιλόσεβιτς, ἐπισκέφθηκαν τήν Σκήτη Καυσοκαλυβίων. Στό πλαίσιο τῆς ἐπισκέψεώς τους, προσκύνησαν στό Κυριακό τῆς Σκήτης, ὄπου καί ξεναγήθηκαν, καί ἐπισκέφθηκαν τήν Βιβλιοθήκη τῆς Σκήτης, γιά τά θησαυρίσματα τῆς ὀποίας ἐκδήλωσαν μεγάλο ἐνδιαφέρον. Στή συνέχεια μετέβησαν στό Σπήλαιο καί τήν Καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου, ὅπου προσκύνησαν τά ἱερά λείψανα τοῦ ὁσίου Ἀκακίου καί ἔψαλαν κατανυκτικούς ὕμνους. Οἱ φωτογραφίες εἶναι ἀπό τό προσκύνημά τους στήν Καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου.Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Ο ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

                                                                                                                          ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΠΟΛΥΒΙΟΥ
Ο ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ