Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Άγιον Όρος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Άγιον Όρος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Β' ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΤΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
και Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο
«Ο ναός του Πρωτάτου και ο ζωγράφος του:
Έργα συντήρησης και νέα δεδομένα».


Ο ιερός Ναός του Πρωτάτου και    Ο Αναπεσών Ιησούς (Εμ. Πανσέληνος)
 
Δείτε το πρόγραμμα σε pdf  ΕΔΩ

Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΙΝ ΤΟΥ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ

Ἁγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Ἱερομονάχου Παντελεήμονος, Πρός ὑπεράσπισιν τοῦ ἐπιγείου κλήρου τῆς Θεομήτορος
ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΙΝ ΤΟΥ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΗΤΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΘΩΝΟΣ.
ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΣΗΣ ΡΩΣΣΙΣΤΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΙΣΑ ΥΠΟ Ι.Π.
ΕΝ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 25  1914 
Το Βιβλίο μπορείτε να το δείτε εδώ

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

ΤΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
«Εὐαγγελική Σάλπιγξ. Συντεθεῖσα παρά τοῦ σοφωτάτου κυρίου Μακαρίου τοῦ ποτε χρηματίσαντος τῆς ἐν Πάτμῳ Σχολῆς διδασκάλου. Τύποις καί αὖθις ἐκδοθεῖσα διά σπουδῆς καί δαπάνης τοῦ τιμιωτάτου καί χρησιμωτάτου κυρίου Κωνστῆ Ἀβράμη. Ἐν Λειψίᾳ τῆς Σαξωνίας 1765».
Στίς σελίδες 327-332 τῆς πρώτης αὐτῆς ἔκδοσης βρίσκουμε καί τό ἔργο «Λόγος εἰς τόν Νέον ὁσιομάρτυρα Παχώμιον». Πρόκειται γιά τόν Ἁγιορείτη νεομάρτυρα Παχώμιο, τόν ὑποτακτικό τοῦ ὁσίου Ἀκακίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, πού μαρτύρησε στό Οὐσάκι (Φιλαδέλφεια) τῆς Μ. Ἀσίας στίς 7 Μαΐου 1730. Τό ἱερό λείψανο τοῦ ἁγίου Παχωμίου φυλάσσεται στό καθολικό τῆς Μονῆς Ἁγ. Θεολόγου Πάτμου, καί αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ο ὅσιος Μακάριος ὁ Καλογερᾶς τοῦ ἀφιέρωσε αὐτόν τόν Ἐγκωμιαστικό Λόγο.

Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017

ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΩΝ ΝΕΦΕΛΩΝ «Τό ἄσχετον τῆς σῆς φωτοχυσίας θεασάμενοι τῶν Ἀποστόλων οἱ πρόκριτοι ἐπί τοῦ ὄρους τῆς Μεταμορφώσεώς σου, ἄναρχε Χριστέ, τήν θείαν ἠλλοιώθησαν ἔκστασιν…».


 Ὤ τότε ἐκστατικῶς ἠλλοιώθημεν ὅλοι, ἐπί τῆς ἀπροσίτου ἐκείνης κορυφῆς, καί πρηνεῖς ὅλοι, κατεπέσαμεν ἐπί τοῦ πετρίνου ἐδάφους, ζωντανήν παριστάνοντες τήν εἰκόνα τῆς Μεταμορφώσεως, ἀνελθόντες ἄλλους, καί ἄλλους τόσους ἀκόμη πόδας ὑψηλότερα τοῦ Ἄθωνος διά τῆς ἐπαρθείσης ἡμῶν φαντασίας, καί προσεγγίζοντες ἐκεῖ ὅπου ἡ ἀνεκλάλητος καί ἀνέσπερος φωτοχυσία… Καί παρέστημεν τότε ἐνώπιον ὑπερτάτου θεάματος, τοῦ ὁποίου τό μεγαλεῖον ἀδύνατον να μεταδοθεῖ… Ὅλη ἡ ἀθωνική χερσόνησος ἐκτείνεται ἤδη ὑπό τούς πόδας ἡμῶν μακρά καί στενή. Ἐνώπιόν μας ἔχομεν τάς ἀκτάς καί τούς ὄρμους της, αἱ δέ Μοναί καί αἱ Σκῆται καί αἱ Καλύβαι ὅλαι, ἐν γραφικωτάτῃ εἰκόνι παρίστανται ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν μας.
                                                                       Ἀλεξάνδρου Μωραϊτίδου,
                                  Ἅγιον Ὄρος. Μέ τοῦ Βορηᾶ τά κύματα, Ἀθῆναι 1924


Φωτογραφία: «Κορυφή Ἄθω» 6 Αὐγούστου 2017. Ὑπό τό φῶς τῆς ἀπαστραψούσης πανσελήνου καί τό συγκρατημένο ἰσοκράτημα ἀρχέγονων ἀστερισμῶν μαρμαίρει ὁ σταυρός, ὅν ἐν ἔτει 1897 ὁ πατριάρχης τοῦ Γένους Ἰωακείμ ὁ Γ΄ ἔπηξε εἰς τήν κορυφή τοῦ οὐρανογείτονος Ἄθω.
Προσφορά ἀγάπης τοῦ φωτογράφου Κωνσταντίνου Καραδήμου στήν Καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου