Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

ΤΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ


Τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Δωροθέου, οἱ Κατανυκτικοί Λόγοι. Ἔκδοσις τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἄθω ἱερᾶς καί σεβασμίας Μονῆς τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, τοῦ Ῥωσσικοῦ. Ἐν Κωνσταντινουπόλει 1871.